3Χ3GR by ΠΡΕΠΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ 3Χ3 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 17-18/06/2022
(Πατήστε την εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες)

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ 3Χ3 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΑ 02-03/07/2022
(Οι εγγραφές θα ανοίξουν σε λίγες μέρες)

PROUD MEMBER